The Smart City is geen fysieke stad maar een concept, een containerbegrip dat de toepassing van specifieke technologie├źn en processen binnen de stedelijke omgeving beschrijft. The Smart City is geen enkelvoudige stad, maar vele steden: de term is van toepassing op een gestaag groeiend aantal stedelijke omgevingen, verspreid over de wereld.

Smart City souvenirs representeert de slimme stad als een omgeving waarin praktisch alles kan worden opgemerkt, vastgelegd, opgeslagen en vermenigvuldigd; gekoppeld, uitgewisseld en gedeeld. Een verbonden wereld waarin alles op alles reageert, decentraliseert en (in ieder geval op papier) democratiseert.

Smart City souvenirs wil de bewustwording vergroten van Smart Citizens: geïnformeerde en betrokken inwoners, gebruikers en bezoekers van Smart Cities. Ze wil hen aanzetten tot nadenken over de mogelijke consequenties van de toenemende toepassing van (interactieve) technologie binnen de stedelijke omgeving.